Van zodra de analytics-doelen zijn vastgelegd, gaan we over tot de technische implementatie. Die stap bestaat er enerzijds in te bepalen hoe de elementen een hogere positie kunnen krijgen (keuze van de GTM-tool, tracking door het agentschap van de vereiste elementen,…) en anderzijds hoe ze makkelijk leesbaar en interpreteerbaar kunnen worden gemaakt (conversies in Google Analytics, rapporten gepersonaliseerde dasboards,…).