Op het eerste gezicht lijkt schrijven voor web binnen ieders bereik. En hoewel de digitale wereld aan eenieder de kans geeft om zijn eigen content te produceren en op het web te delen, vergt het schrijven van SEO-friendly content een bijzondere techniek. Het komt er immers op aan het verschil te maken tussen de miljarden reeds bestaande pagina’s op web!

Om een pagina voor te stellen die voor organische vindbaarheid geschikt is, spitsten we ons toe op een bepaald onderwerp en de interessante zoekwoorden die eruit voortvloeien. Daarna nemen we het thema aandachtig onder de loep om het in het correcte perspectief voor uw activiteit en waarden te plaatsen.