Privacyverklaring van Universem SRL/BV België – Universem SARL Frankrijk

Privacyverklaring

Gegevensbeschermingsbeleid & Cookies

Door onze website te bezoeken of contact met ons op te nemen, verstrekt u ons persoonsgegevens over uzelf.

Ons kantoor houdt zich strikt aan de relevante wetgeving in dit en alle andere gebieden. In dit gegevensbeschermingsbeleid wordt uitgelegd voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe wij de verstrekte persoonsgegevens verwerken en beschermen en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt hethier downloaden.