UPDATE: Nieuwe interface voor statistieken op LinkedIn

Facebook
Twitter
LinkedIn
Les nouvelles statistiques de LinkedIn.|

Three new sections available on LinkedIn Analytics

 

LinkedIn heeft onlangs zijn “Analytics” hulpprogramma herzien. De wijzigingen werden eerder dit jaar al aangekondigd door de firma Mountain View.

Toen we afgelopen maand ons artikel over de statistieken op LinkedIn (dat hier kan ingekeken worden) hebben bijgewerkt, stond de nieuwe “Analytics” interface nog niet online. Deze werd geleidelijk aan geïmplementeerd.

Bij onze eerste verkenning hebben we een aantal interessante verbeteringen kunnen vaststellen. De interface heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe opzet van statistische gegevens, die door het platform worden gemeten.

“Analytics” bestaat nu eigenlijk uit drie delen, die elk op een aparte pagina staan:

1. Bezoekers (« Visitors »)

In deze eerste sectie vindt u een nieuwe set van gegevens die niet beschikbaar waren in de vorige versie van de “Analytics” tool van LinkedIn. U vindt er alle informatie over uw bezoekers, pagina per pagina: “Company”, “Career / Jobs” en “Career / Life”.

U kunt tevens uw bezoekersverkeer per herkomst analyseren: “Mobile” of “Desktop”. Om dat te doen schakelt u de “Aggregate” modus uit om de weergave te wijzigen, en selecteert u het gekozen medium.

The new enriched Traffic Metrics available under the visitor section of LinkedIn Analytics

 

Een andere nieuwigheid is dat u nu een demografische analyse van uw bezoekers kunt maken. Hiermee kunt u de bezoekers van uw pagina in functie van een aantal dimensies identificeren en in groepen opsplitsen. U zult merken dat LinkedIn de staafdiagrammen door taartdiagrammen heeft vervangen. Hoewel die er moderner uitzien, zijn ze iets minder gemakkelijk leesbaar. Toch zijn we blij met de nieuwe set van gegevens en ook met de “Insight Tips”, waarmee u gemakkelijker het type doelgroep kunt bepalen waarop u zich wilt richten.

 

The new visitor demographics help you identify who are your pages' visitors

 

2. News (« Updates »)

Ook in de tweede sectie zijn er nieuwe, inzicht verschaffende gegevens aan de bestaande panelen toegevoegd. Deze is volledig aan de resultaten van uw publicaties gewijd. Zo kunt u de evolutie van uw publicaties volgen over een periode naar keuze. Dit deel is onderverdeeld in drie blokken:

 • De eerste richt zich op de “Engagement Highlights” van de afgelopen dertig dagen. In één oogopslag kunt u zien hoe uw webcontent gepresteerd heeft.
 • De tweede toont de resultaten van al uw posts binnen een gekozen periode op een grafiek. Net zoals in de vroegere versie kunt u focussen op de dimensie van uw keuze, door de meetmethode die u wilt analyseren te kiezen (“Impressies”, “Clicks”, “Shares”, enz.)

Just as in the follower section, you will find in the update section the highlights of the last 30 days and a chart in which you will be able to monitored the impact of your published updates in terms of engagement.

 

 • Met het derde blok kunt u voor elke post apart dezelfde gegevens analyseren. Dit is maar weinig veranderd vergeleken met de vorige versie en verstrekt gelijkaardige informatie als voordien.

 

The update engagement table that was already available in the previous version of the LinkedIn Analytics has known a few improvements.

 

Het laatste blok kan tot slot nu ook geëxporteerd worden. Met de knop in de rechterbovenhoek van de sectie “Updates” kunt u het resultaat in Excel-formaat downloaden. U kunt de resultaten van uw publicaties van de laatste twee maanden opvragen. Er zijn overigens een paar nuttige velden aan het gegenereerde bestand toegevoegd:

 • Soort “News” (organisch of gesponsord)
 • Campagnenaam (als u heeft besloten uw publicatie te promoten)
 • Datum van organische publicatie (eerste datum van publicatie op het platform)
 • Datum van gesponsorde publicatie (eerste promotiedag van de publicatie)
 • Begindatum van de campagne
 • Einddatum van de campagne
 • Organisch publiek
 • Impressies (vermoedelijk een consolidatie van organische en gesponsorde vertoningen van de publicatie)
 • “Clicks”
 • “Click Through Rate”
 • Totaal aantal interacties
 • Aantal verworven volgers
 • Engagement Rate

The new export function of LinkedIn Analytics is available in the upper right corner of your screen in the update section.

You can export to Excel the update engagement table. The said table is even enriched with new fields that were not available in the past. You can even select the period you are interested in before exporting the data. Pretty convenient.

 

3. Abonnees (« Followers »)

De laatste sectie geeft een gedetailleerd beeld van de volgers en heeft een aantal positieve wijzigingen ondergaan. Dit gedeelte begint net zoals de “Updates” met een blok van “Highlights”, alvorens te focussen op de evolutie van de bezoekers. LinkedIn blijkt trouwens gepast te hebben voor de “Follower Trends”, die vervangen werden door de “Follower Gains”.

Deze nieuwe weergave biedt u de mogelijkheid om voor een bepaalde periode, in absolute aantallen, de evolutie van uw bezoekers dag na dag en per type herkomst (organisch of gesponsord) te analyseren. Bovendien kunt u nu ook het verlies van één of meerdere volgers vaststellen, wat voordien niet altijd mogelijk was.

In the follower section you will be first presented the highlights of the last 30 days.

 

Net zoals in het gedeelte “Bezoekers” vindt u op deze pagina een demografisch analyse-instrument. Naar het voorbeeld van de tool van het tabblad “Bezoekers” kunt u er in functie van verschillende dimensies het profiel van uw Followers mee vaststellen en bepalen.

Het verschil zit hem in de aard van de weergegeven informatie. Terwijl de eerste tool relatieve cijfers (procenten) weergeeft, toont de tweede uitsluitend absolute cijfers (aantallen). Zo kunt u bijvoorbeeld heel precies te weten komen hoeveel seniorprofielen er uw pagina volgen.

The follower demographics now displayed absolute values.

 

Tot slot is er het blok voor “Companies to Track”, dat het vroegere “How to Compare” vervangt (dit blok hebben we in ons vorige artikel toegelicht, dat u hier kunt lezen). In de voorgaande versie van dit analyse-instrument selecteerde LinkedIn automatisch een reeks bedrijven met een vergelijkbaar profiel als dat van uw bedrijf en kon u het aantal volgers bepalen.

Het nieuwe blok is daarentegen heel wat guller met gedetailleerde informatie. Ten eerste is de lijst van ondernemingen veel vollediger. Vervolgens kunt u er andere informatie met betrekking tot de resultaten van de pagina’s van de “te volgen bedrijven” mee analyseren. Zo ziet u naast het aantal Followers ook:

 • Hoe hun bezoekers evolueren;
 • Het aantal gedeelde updates;
 • Hoeveel engagements die hebben gegenereerd.

 

The new companies to track table help you monitor the activity of the companies you are comparing to. Companies that have a profile similar to the on of your organisation according to LinkedIn.

 

Ook hier weer kunt u de tijdspanne instellen waarin u die gegevens wilt analyseren. De lijst past zich automatisch aan naargelang de gekozen periode en de weergegeven prestaties van de bedrijven.

Naar een echt dashboard

U zult zien dat elk van de 3 secties grote overeenkomsten vertonen, zoals een centrale grafiek waarop u per dimensie en voor een bepaalde tijdspanne de resultaten van uw acties kunt analyseren.

De demografische gegevens werden uitgebreid en bevinden zich in twee verschillende categorieën, voor een betere leesbaarheid.

Uiteraard zijn de in ons vorige artikel besproken belangrijkste “Metrics” ook nog altijd aanwezig. Maar met deze nieuwe interface en de volledigheid van diens beschikbare gegevens, komt LinkedIn in de buurt van echte “Dashboard Analytics”. De interface is ook voorzien van een meer “User Friendly” menu en biedt de mogelijkheid om bepaalde belangrijke onderdelen te exporteren (momenteel gaat het om “Update Engagement”, maar er zullen waarschijnlijk andere secties volgen).

Nota bene: tijdens het schrijven van dit artikel hebben we nog enkele discrepanties in de weergegeven data gezien, maar we durven te wedden dat LinkedIn dit euvel snel zal oplossen.

Zin om uw indrukken over dit nieuwe instrument te delen? We kijken uit naar uw reactie.