Featured Snippet en People Also Asked: onze tips voor uw organische vindbaarheid

Facebook
Twitter
LinkedIn

Featured snippets en People Also Asked getuigen van de evolutie van de zoekmachines om de internetgebruikers het meest pertinente antwoord te bieden op basis van hun zoekintentie. Hoewel die erg gegeerde specifieke vormen van zoekresultaten geen doel op zich zijn, geven we graag enkele tips mee om ze in uw SEO-strategie op te nemen.

Definitie van de concepten

Voor wie beroepsmatig bezig is met SEO, zijn de concepten van featured snippets en People Also Asked (PAA) essentieel, doch niet voor iedereen even zinvol. De featured snippets, ook gekend onder de naam ‘positie nul’, worden vaak verward met rich snippets (verrijkte fragmenten) en worden afgebeeld in de vorm van een kort antwoord op de zoekopdracht van een gebruiker. Ze verschijnen helemaal boven in de zoekresultaten, in een kader, in een van de volgende vormen:

  • Alinea van het type ‘definitie’

featured snippet: definitie

  • Opsomming of nummering

Featured snippet: list & bullet points

  • Tabel

Featured snippet: SEO table

De PAA’s bestaan al geruime tijd in de VS; in de zoekresultaten van Google België kennen we ze pas sinds 2016, maar ze winnen almaar meer aan belang. De People Also Asked-kaders die de featured snippets vergezellen, geven een reeks vaak gestelde vragen van de internetgebruikers weer die verband houden met de aanvankelijke zoekopdracht. Klikt men erop, dan verschijnt een afrolmenu met daarin de verwante featured snippet.

Featured snippet : People also ask

Mobiele en gesproken zoekopdrachten

De featured snippets en de PAA’s kaderen in de evolutie van Google van zoekmachine naar antwoordmachine. Die verandering van paradigma speelt ook in op de evolutie van het zoekgedrag van de almaar mobieler wordende gebruikers. En wie mobiel zegt, zegt vocaal, zoals blijkt uit de explosie van de markt van de spraakassistenten als Google Home, Alexa of Siri.

Focus op de zoekintentie

Algemeen beschouwd kan men stellen dat SEO ernaar streeft de zoekintentie van de internetgebruikers te achterhalen om er het gepaste antwoord op te geven. De eerste stap om uw content te optimaliseren en de ‘positie nul’ te bereiken of in de PAA-kaders te verschijnen, bestaat er dus in de meest gestelde vragen van uw gebruikers over uw producten en diensten te analyseren.

Daarna moet u nagaan of er al een featured snippet bestaat over de vragen die u hebt gevonden en of de kwaliteit ervan afdoend is om het uitvoerbaarheidsniveau te evalueren. In bepaalde gevallen gaat u zich op andere thema’s richten die makkelijker bruikbaar zijn.

Tot slot kunt u een specifieke contentpagina maken die een antwoord op de vraag biedt. Om die content op te stellen, moet u zich in de plaats van de gebruiker stellen om hem precies datgene aan te reiken waarnaar hij op zoek is. Het inhoudelijke werk is identiek aan dat van het opstellen van de SEO-content in het algemeen, maar de vorm evolueert. Hou het beknopt en begin met een alleenstaande tekst van 25 tot 30 woorden die als featured snippet zal dienen.

Het belang van de on-page optimalisaties

De on-page optimalisaties zijn essentieel voor een goede ranking in de zoekresultaten; ze spelen een belangrijke rol in de aanmaak van geoptimaliseerde content met het oog op de positionering in de featured snippets en de PAA’s. Hoewel er geen vaste regels bestaan om de ‘positie nul’ te bereiken, kunnen bepaalde goede praktijken blijkbaar een positieve invloed hebben:

  • De alleenstaande tekst van 25 tot 30 woorden aan het begin van de pagina kopiëren in de tag meta-omschrijving.
  • De H1-tags en title komen overeen met de vraag, de zoekintentie waarop de pagina een antwoord geeft.
  • Een afbeelding in 4×3-formaat gebruiken.
  • Aandacht hebben voor de code, de optimalisering van de links en de structuur van de tekst om hem zo SEO-friendly mogelijk te maken.

U wenst de vindbaarheid van uw website te verbeteren? Lees meer over onze SEO-expertise.